Eğitim
Giriş Tarihi : 27-05-2021 19:07   Güncelleme : 27-05-2021 19:07

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün YÖGEP Yönetici Geliştirme Eylem Planı Çerçevesinde Destek Hizmetleri İle İlgili Eğitim Verildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün YÖGEP Yönetici Geliştirme Eylem Planı çerçevesinde planlanan toplantıda Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Şube Müdürü Dursun KARAKUŞ tarafından ” Okulların fiziki, teknik ve mali kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, alternatif kaynak oluşturma, mahalli kapasite ve paydaş imkanlarından faydalanma

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün YÖGEP Yönetici Geliştirme Eylem Planı Çerçevesinde Destek Hizmetleri İle İlgili Eğitim Verildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün YÖGEP Yönetici Geliştirme Eylem Planı çerçevesinde planlanan toplantıda Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Şube Müdürü Dursun KARAKUŞ tarafından ” Okulların fiziki, teknik ve mali kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, alternatif kaynak oluşturma, mahalli kapasite ve paydaş imkanlarından faydalanma.Maliye, finans, bütçeleme, harcama kalemleri, harcama iş ve işlemleri donatım iş ve işlemleri, fatura iş ve işlemleri, yolluk-yevmiye-harcırah iş ve işlemleri (ödenek talebi, ödenek aktarılması, ödeneklerin gönderiliş şekli, pansiyon ücretleri, ödeneklerin kullanılması, öğrencilere yapılan sosyal yardımlar, pansiyon gelir-gider “bütçe” cetvelinin hazırlanması, e-pansiyon uygulaması vs.)” konularında sunum yapıldı.